IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.

 IT-retten.dk > Indhold

Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
- Tilføjelser mv.
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Indholdsfortegnelse

Forord
IT-ordbog

Kapitel 1: Introduktion til IT-retten

1.1. Emnet
1.2. Historisk introduktion
Supplerende litteratur

Kapitel 2: Almene teoridannelser

2.1. Beskrivelsesproblematikken
2.2. Informationsteori
2.3. Systemteori
Supplerende litteratur

Kapitel 3: Praktisk IT

3.1. IT-systemets funktioner og komponenter
3.2. Programmering
3.3. Internet
Supplerende litteratur

Kapitel 4: Sikkerhed og bevishåndtering

4.1. Introduktion
4.2. Kryptering og digital signatur
4.3. Elektronisk bevishåndtering
4.4. Aftaler om IT-sikkerhed
Supplerende litteratur

Kapitel 5: Retskilder

5.1. Lovgivning og retsafgørelser
5.2. Selvregulering
5.3. Tekniske standarder
Supplerende litteratur

Kapitel 6: IT-ophavsret

6.1. Almindelig indføring
6.2. De beskyttede frembringelser
6.3. Enerettens omfang
6.4. Indskrænkninger i ophavsretten
6.5. Det ophavsretlige rettighedssubjekt
Supplerende litteratur

Kapitel 7. Programbeskyttelsen

7.1. Almene spørgsmål
7.2. Programkodens retsbeskyttelse
7.3. Beskyttelse af grænseflader
7.4. Licensspørgsmål

Kapitel 8. Databaser mv.

8.1. Begrebsafgrænsning
8.2. Ophavsretlig værksbeskyttelse
8.3. Samleværksbeskyttelse
8.4. Sui generis-beskyttelse
Litteratur

Kapitel 9. Andre digitale frembringelser

9.1. Frembringelser skabt med IT
9.2. Fonte og skrifttyper
9.3. Andre naborettigheder
Supplerende litteratur

Kapitel 10. Industriel retsbeskyttelse

10.1. Patentbeskyttelse
10.2. Brugsmodelbeskyttelse
10.3. Designbeskyttelse
10.4. Halvlederbeskyttelse
10.5. Erhvervshemmelighedsbeskyttelse
Supplerende litteratur

Kapitel 11. Kendetegnsbeskyttelse mv.

11.1. Varemærkeret
11.2. Andre forretningskendetegn
11.3. Snyltning og efterligning
Supplerende litteratur

Kapitel 12. Ejendomsretlige spørgsmål

12.1. Information som sikringsaktiv
12.2. Immaterialrettigheder som sikringsobjekt
12.3. Vindikation og ekstinktion
12.4. Tvangsfuldbyrdelse
Supplerende litteratur

Kapitel 13: Persondatabeskyttelse

13.1. Problemstillingen
13.2. Lovens afgrænsning
13.3. Grundlæggende begreber
13.4. Hvilke oplysninger må behandles?
13.5. Hvordan skal oplysningerne behandles?
13.6. Særlige behandlinger
13.7. Den registreredes rettigheder
13.8. Tilsyn og kontrol
13.9. Dataeksport
Supplerende litteratur

Kapitel 14: Arbejdspladsspørgsmål

14.1. Ansættelsesregulering
14.2. IT-indførelse
14.3. Arbejdsmiljøregulering
Supplerende litteratur

Kapitel 15: Markedsføringsspørgsmål

15.1. Problemstillingen
15.2. Reklamen
15.3. Enkelte markedsføringshandlinger
15.4. Certificering
15.5. Mærkningsordninger
15.6. Produktsikkerhed
Supplerende litteratur

Kapitel 16: Elektronisk dokumenthåndtering

16.1. Problemstillingen
16.2. Formueretlige formkrav
16.3. Domstolsprocessen
16.4. Forvaltningsprocessen
16.5. Den elektroniske signatur
16.6. Elektronisk bogføring
16.7. Særlige problemstillinger
Supplerende litteratur

Kapitel 17: IT-kriminalitet

17.1. Almene spørgsmål
17.2. Formueforbrydelser
17.3. Dokumentforbrydelser
17.4. Fredskrænkelser
17.5. Visse adgangssystemer
17.6. Ulovlig informationsspredning
17.7. Almenfarlige forbrydelser
17.8. Strafudmåling
Supplerende litteratur

Kapitel 18: Erstatningsansvaret

18.1. Problemstillingen
18.2. Strategiansvaret
18.3. Funktionsansvaret
18.4. Implementeringsansvaret
18.5. Ansvar for systemdialogen
18.6. Ansvaret for dataanvendelsen
Supplerende litteratur

Kapitel 19: Digital aftaleindgåelse

19.1. Beskrivelsesproblemer
19.2. Forpligtelsens indtræden
19.3. Ugyldighed og tilbagetræden
19.4. Aftaleregulering
Supplerende litteratur

Kapitel 20. Digitale informationsydelser

20.1. Problemstilling
20.2. Digitale informationsprodukter
20.3. Digitale tjenesteydelser
20.4. Elektronisk betaling
Supplerende litteratur

Kapitel 21: IT-overdragelse

21.1. Afgrænsning
21.2. Baggrundsretten
21.3. Aftaleindgåelse
21.4. Produktoverdragelser
21.5. Systemudvikling
21.6. Facility management, outsourcing og ASP
21.7. Konsulentydelser
Supplerende litteratur

Kapitel 22: Misligholdelse af IT-kontrakter

22.1. Begreb og retsgrundlag
22.2. Misligholdelsesformer
22.3. Misligholdelsesvurderingen
22.4. Naturalopfyldelse og afslag
22.5. Hævebeføjelsen
22.6. Erstatningsbeføjelsen
22.7. Bortfald af misligholdelsesbeføjelser
Supplerende litteratur

Kapitel 23: Konfliktløsning

23.1. Domstolsprocessen
23.2. Administrativ konfliktløsning
23.4. Alternativ konfliktløsning