IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 21
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
- Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 21: IT-overdragelse

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/17/EF af 31. marts 2004 samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«) 

Læs dokumentet som pdf-fil

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af  fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Bekendtgørelse nr 936 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester: http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2004/0093605.htm

Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2004/0093705.htm

Procesvejledninger om indkøb og udbud af IT-systemer udsendt af Finans- og økonomistyrelsen april 2002:
http://www.oes.dk/sw177.asp

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:
Læs dokumentet som pdf-fil

K18:
Læs dokumentet som pdf-fil

IT-købekontrakt fra PLS Rambølls hjemmeside:
http://www.pls.dk/homepage/AktiviteterOgBaggrund/index_IT_kontrakter.html

IT-brancheforenings præsentation af sine standardvilkår:
Læs dokumentet som pdf-fil

IT-brancheforeningens standardvilkår for køb af et mindre edb-system:
Læs dokumentet som pdf-fil

IT-brancheforeningens standardvilkår for enkeltstående køb af edb-udstyr
og edb-programmel:
Læs dokumentet som pdf-fil

Standardkontrakt for kortvarigt IT-projekt K01. Der foreligger en samlet kontraktpakke bestående af følgende:
* Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K01
* Modelbilag - bilag 1 (tidsplan) - bilag 3 (betalingsplan) - bilag 6 (kundens deltagelse) - bilag 7 (specifikation af vedligeholdelse med priser) - bilag 8 (prøver) - bilag 10 (servicemål og incitamenter) - bilag 11 (samarbejdsoganisation) - bilag 12 (ændringsprocedure) - bilag 13 (specifikation af optioner med priser)
*Vejledning til kontrakt og bilag.

Standardkontrakt for længerevarende IT-projekt K02:
K02 - standardkontrakt for længerevarende it-projekt (udkast)
Bilag til K02 - standardkontrakt for længerevarende it-projekt (udkast)