IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 20
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 20. Digitale informationsydelser

Retsakter:

Lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980 af lov om køb med senere ændringer,
købeloven:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A1980/0002829.htm

Lov nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler:
http://www.fs.dk/jura/loveregl/bkl/l_btf.pdf

Lovbekendtgørelse nr. 661 af 7. august 2002 om udstedelse af elektroniske penge,
e-pengeloven:
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2002/0066129.htm#K1

Andet:

Vejledende sikkerhedsmodel udarbejdet på vegne af forbrugerombudsmanden af Ernst & Young i perioden 1. april - 31. august 1999, en overordnet vurdering for betalingskortsystemer i stormagasiner, forretningskæder og kontoringe

 

Forbrugerombudsmandens orientering af 22. juni 2000 om den nye lov
om visse betalingsmidler
http://www.fs.dk/jura/loveregl/bkl/l_btf_hy.pdf