IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 19
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 19: Digital aftaleindgåelse

Retsakter:

Bekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, aftaleloven:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A1996/0078129.htm

Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20020022730-REGL

E-handelsdirektivet (2000/31/EF):
Læs dokumentet som pdf-fil

Andet:

Kommissionens henstilling 94/820/EF af 19. oktober 1994 om de retlige aspekter af elektronisk dataudveksling, samt EDI standard-kontrakt:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31994H0820&model=guichett

Commission recommendation 94/820/EU of 19 Oct. 1994 relating to the legal aspects of electronic data interchange:
Læs dokumentet som pdf-fil

UNCITRAL's modellov om elektronisk handel:
http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ec.htm

Model clauses for use in contracts involving transborder data flows (23 september 1998):
http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/rules/1998/model_clauses.asp

GUIDEC II (Oktober 2001):
www.iccwbo.org/home/guidec/guidec_two/foreword.asp