IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 18
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 18: Erstatningsansvar

Retsakter:

Lov nr. 371 af 7. juni 1989, som ændret ved lov 1041 af 28. november 2000
om produktansvar:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A1989/0037130.htm

Lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed:
http://www.fs.dk/jura/loveregl/psl/l_psl.htm

English translation of the Danish Products Liability Act (1989):
Læs dokumentet som pdf-fil

(ikke med ændringer fra lov nr. 1041 af 28 november 2000)