IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 16
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 16. Elektronisk dokumenthåndtering

Retsafgørelser:

Anke ved rettidig telefax afvist på grund af for sen modtagelse af original ankestævning:
Læs U.2003.58 H (ankefrist, telefax) som pdf-fil

U1907.530V:

U1991.411HKK:

U1992.15V:

U1993.532Ø:

U1995.767V:

Andet:

94/820/EF: Kommissionens henstilling af 19. oktober 1994 om de retlige aspekter af elektronisk dataudveksling, samt EDI standard-kontrakt:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31994H0820&model=guichett

GUIDEC II (Oktober 2001)
www.iccwbo.org/home/guidec/guidec_two/foreword.asp

eNotaruis:
http://www.enotarius.net/site/default.asp

e-boks.dk:
http://www.e-boks.dk/