IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 15
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 15: Markedsføringsspørgsmål

Retsakter:

Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 af lov om markedsføring samt § 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002:
http://www.fs.dk/images/adobe5.jpg

English translation of the Danish Marketing Practices Act (2000):
http://www.forbrugerstyrelsen.dk/uk/acts/ukmfl.htm

Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20020022730-REGL

Lov nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler:
http://www.fs.dk/jura/loveregl/bkl/l_btf.pd

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af person oplysninger:
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2000/0042930.htm#FN501

Lovbekendtgørelse nr. 912 af 5. november 2002 af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2002/0091229.htm#K1

Lov nr. 1006 af 23. december 1998 om bogføring:
http://147.29.40.91/_GETDOC_/ACCN/A19980100630-REGL

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001/EF af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2001/l_008/l_00820010112da00010022.pdf

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 -
"direktivet om elektronisk handel":
Læs dokumentet som pdf-fil

Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_249/l_24920020917da00210026.pdf

De fem direktiver, der gennemgribende reviderer EU reguleringen på teleområdet, der vil foregå fra 2002 og de efterfølgende 2-3 år.:

a) Adgangsdirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424da00070020.pdf

b) Rammedirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_110/l_11020020425da00210022.pdf

c) Tilladelsesdirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_110/l_11020020425da00190020.pdf

d) Forsyningsdirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_110/l_11020020425da00230024.pdf

e) Direktiv om databeskyttelse inden for den elektroniske kommunikation:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731da00370047.pdf

Directive 95/46 EC concerning Data Protection:
Læs som pdf-fil

Directive on Electronic Commerce (2000):
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32000L0031&lg=EN

Forslag til Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love, fremsat 29. januar 2003, Lovforslag nr. L 143 af 29. januar 2003:
http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=136512&leftmenu=LOVSTOF

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv KOM(2003) 356 endelig af 18. juni 2003 -
"direktivet om urimelig handelspraksis":
Læs direktivet som pdf-fil

Retsafgørelser:

PDF af U 2002.2277 S, fortolkning af mfl. § 6a, (sportsklubbers teletjeneste):

Andet:

Retningslinierne for den danske elektroniske mærkningsordning:
http://www.e-handelsfonden.dk/2.0.asp

Vejledende sikkerhedsmodel udarbejdet på vegne af Forbrugerombudsmanden af Ernst & Young i perioden 1. april - 31. august 1999, en overordnet vurdering for betalingskortsystemer i stormagasiner, forretningskæder og kontoringe:
http://search.fs.dk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=17713079&host_id=1&page_id=97&query=vejledning+betalingskort&hiword=
VEJLEDNING+BETALINGSKORT+VEJLEDNINGER+VEJLEDNINGEN+VEJLEDENDE+BETALINGSKORTENE+
BETALINGSKORTET+BETALINGSKORTETS+BETALINGSKORTS+VEJLEDES+VEJLEDNINGERNE+VEJLEDER+
VEJLEDNINGENS+VEJLEDTE+BETALINGSKORTOMR%C5DET+

Forbrugerombudsmandens orientering af 22. juni 2000 om den nye lov om visse betalingsmidler:
http://www.fs.dk/jura/loveregl/bkl/l_btf_hy.pdf

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internetter.
Oktober 2002:
Læs dokumentet som pdf-fil

EFT nr. 22/2000 (Fælles holdning til e-handel):
Læs dokumentet som pdf-fil

Consumers in the Online Marketplace: the OECD Guidelines Three Years Later (OECD): This report by the Committee on Consumer Policy on the "Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce" summarises the results of implementation activities in OECD countries:
Læs dokumentet som pdf-fil

ICC Guidelines of 2nd April 1998 on Advertising and Marketing on the Internet:
Læs dokumentet som pdf-fil

ICC Guidelines on Marketing and Advertising using Electronic Media
Læs mere her