IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 14
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 14. Arbejdspladsspørgsmål

Retsakter:

Lovbekendtgørelse nr. 691 af 20. august 2002 af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven)
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2002/0069129.htm

Lov nr. 76 af 1. februar 2000 om forbud mod TV overvågning:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2000/0007629.htm

Lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 af lov om arbejdsmiljø:
http://www.arbejdstilsynet.dk/sw4738.asp

Lov nr. 76 af 1. februar 2000 om forbud mod TV overvågning:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2000/0007629.htm

Rådets direktiv 90/270/EOEF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31990L0270R(01)&model=guichett

Andet:

Arbejdstilsynets vejlejledning om arbejde ved skærme:
http://www.arbejdstilsynet.dk/sw4544.asp

Aftale om brug af Internet
http://www.hk-service.dk/hkwww/sektor/ser/hkservi.nsf/6b87bfaa17e1320ec12568bf004aaaf2/ef962aa74afe456cc1256c10004f7af6?OpenDocument

Vejledning fra IT-sikkerhedsrådet; Privatliv på internettet:
http://www.fsk.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=3810&doc_type=37&leftmenu=2&topbar=none

Vejledning fra IT-sikkerhedsrådet; Privatliv på internettet - praktiske råd:
http://www.fsk.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=115810&doc_type=37&leftmenu=2&topbar=none

Vejledning fra IT-sikkerhedsrådet; Brug af e-post og internet på arbejdspladsen:
http://www.fsk.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=98030&doc_type=37&leftmenu=2&topbar=none

Retningslinier for adgang til og anvendelse af elektronisk post ved Københavns Universitet:
Læs dokumentet som pdf-fil