IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 13
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 13: Persondatabeskyttelse

Retsakter:

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af person oplysninger:
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2000/0042930.htm#FN501

Lov nr. 430 af 1. juni 1994 om massemediers informationsdatabaser:
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A1994/0043030.htm#K1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001/EF af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2001/l_008/l_00820010112da00010022.pdf

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=da&numdoc=31995L0046&model=guichett

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation):
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731da00370047.pdf

Directive 95/46 EC concerning Data Protection:
Læs som pdf-fil:

Kommissionens beslutning af 2002/16/EF 27. december 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_006/l_00620020110da00520062.pdf

Kommissionens beslutning 2001/497/EF af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2001/l_181/l_18120010704da00190031.pdf

Rådets retsakt af 28. februar 2002 om ændring af Rådets retsakt af 12. marts 1999 om fastsættelse af regler for Europols videregivelse af personoplysninger til tredjelande og eksterne organisationer:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/c_076/c_07620020327da00010002.pdf

Andet:

Model clauses for use in contracts involving transborder data flows (23 september 1998):
http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/rules/1998/model_clauses.asp

Forslag til international data transfer agreement (Proposed Standard Contractual Clauses) March 2003:
Læs som pdf-fil