IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 11
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 11: Kendetegnsbeskyttelse mv.

Retsakter:

Lovbekendtgørelse nr. 162 af 21. februar 1997 med de ændringer, der følger af lov nr. 412 af 31. maj 2000 og lov nr. 1258 af 20. december 2000 om varemærker, varemærkeloven:
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2001/0078229.htm#K1

Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31989L0104&model=guichett

Rådets forordning nr. 40/94/EF af 20. december 1993 om EF-varemærker:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31994R0040&model=guichett

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 733/2002/EF af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_113/l_11320020430da00010005.pdf

Madrid treaty:
http://www.wipo.org/treaties/ip/madrid/

WIPO treaties:
http://www.wipo.int/treaties/ip/

Lovforslag L 127 fremsat d. 15.01.2003 af erhvervsministeren om ændring af Patent-, varemærke, brugsmodel og designloven:
http://www.ft.dk/samling/20021/lovforslag_som_fremsat/L127.htm

Retsafgørelser:

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet:
PDF af U2001.1572 V (MP3 dommen)

Østre Landsrets dom af 26. november 1999 (Ziwillis-sagen):
http://www.ipb.dk/Varemaerker/beologic2.htm

Udskrift fra Hillerød Fogedret den 17. november 1997 (Melittasagen):
http://www.ipb.dk/Varemaerker/melitta.htm

Dommen i Ticketmaster Corp. v. Tickets.com:
http://www.gigalaw.com/library/ticketmaster-tickets-2000-03-27.html

Sø- og Handelsrettens dom af 18. august 2000 (Rolex-dommen):
Læs dokumentet som pdf-fil

Andet:

Difo's nye regler med ikrafttrædelsesdato 1. november 2002:
http://www.difo.dk/version6.pdf

DIFO, ofte stillede spørgsmål og svar:
http://www.dk-hostmaster.dk/dkhostcms/bs?pageid=63&action=cmsview&language=da#1

The official ICANN home page and Uniform Dispute Resolution Policy:
http://www.icann.org/udrp/

Hovedside for IANA - ICANN:
http://www.iana.org

An overview of Domain Name Policy Development by Ms. Diane Cabell:
http://eon.law.harvard.edu/udrp/overview.html

Interesting and insightful ICANN/URDP informational documents published by the Harvard Law School's Berkman Center for Internet and Society: A compilation of resources relating to the ICANN UDRP, including articles, relevant court cases, etc:
http://eon.law.harvard.edu/udrp/library.html

A highly effective search engine of all decisions rendered under the UDRP:
http://cyber.law.harvard.edu/icann/search/udrp.asp

M. Scott Donahey's summary of UDRP decisions:
http://eon.law.harvard.edu/udrp/decisions/

An overview of the UDRP process:
http://eon.law.harvard.edu/udrp/process.html

An analysis of key UDRP issues:
http://eon.law.harvard.edu/udrp/analysis.html

Mads Bryde Andersens artikel om linking og robottering på Internet i U2000B.311 ff.:
Læs dokumentet som pdf-fil

"Non-paper" fra Kommissionen om misbrug af domæneregler:
Læs dokumentet som pdf-fil

OECD's rapport af d. 22. april 2003 om sammenligning af de forskellige OECD-landes administation af domæne navne:
http://www.qlinks.net/items/qlitem15796.htm

Patent- og Varemærkestyrelsens rapport om regulering af domænenavnsområdet:
Læs dokumentet som pdf-fil