IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 10
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 10: Industriel retsbeskyttelse

Retsakter:

Lovbekendtgørelse nr. 926 af 22. september 2000 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1258 af 20. december 2000, patentloven: http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2001/0078129.htm#K1

Bekendtgørelse af nr. 367 af 9. juni 1998 om brugsmodellov:
http://147.29.40.91/_GETDOC_/ACCN/A19980036729-REGL

Lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning
- topografi:
http://147.29.40.91/_GETDOC_/ACCN/A19870077830-REGL

Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juni 2000 om markedsføring:
http://147.29.40.91/_GETDOC_/ACCN/A20000069929-REGL

Bekendtgørelse nr. 688 af 28. september 1990 angående ansøgninger om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi):
http://147.29.40.91/_GETDOC_/ACCN/B19900066805-REGL

Europa-Parlamentet og Rådets forsalg til direktiv om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed:
http://europa.eu.int/eur-lex/da/com/pdf/2002/da_502PC0092.pdf

Lovforslag L 127 fremsat d. 15.01.2003 af erhvervsministeren om ændring af Patent-, varemærke, brugsmodel og designloven:
http://www.ft.dk/samling/20021/lovforslag_som_fremsat/L127.htm