IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 6
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 6: Ophavsret

 

Retsakter:

Lovbekendtgørelse nr. 1051 af 17. december 2002 af lov om ophavsret:
http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2001/0061829.htm#K1

Den engelske udgave af ophavsretsloven som indbefatter ændringer til med lov nr. 472 af 7. juni, 2001
http://www.kum.dk/sw4550.asp

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/BF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, også kaldet infosoc-direktivet:
Læs dokumentet som pdf-fil

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society:
"infosoc-directive"

Rådets forordning nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF design:
Læs dokumentet som pdf-fil

WIPO treaties:
http://www.wipo.int/treaties/notifications/tlt/0035.html

Den norske Napster-dom:
Dom af 3. marts 2004 fra den norske Eidsivating Lagmannsrett
Læs dokumentet som pdf-fil

Retsafgørelser:

U 1993.17 H Tipssystemerne
Læs dokumentet som pdf-fil

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet:
PDF af MP3 dommen U2001.1572 V

Andet:

WIPO activities and services:
http://www.wipo.org/activities/en/

Digital millennium copyright act 1998
http://www.ala.org/washoff/dmguide.html

Kulturministeriets notat til ændringer i ophavsretsloven:
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm