IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 5
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 5: Retskilder


Retsakter:

Direktiv 1998/34/EF af 22. juni 1998
om en informationsprocedure for tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998 L 204/37), som ændret ved direktiv 98/48, EFT 1998 L217/18
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/1998/l_204/l_20419980721da00370048.pdf

De fem direktiver, der gennemgribende reviderer EU-reguleringen på teleområdet, der vil foregå fra 2002 og de efterfølgende 2-3 år.:

a) Adgangsdirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424da00070020.pdf

b) Rammedirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_110/l_11020020425da00210022.pdf

c) Tilladelsesdirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_110/l_11020020425da00190020.pdf

d) Forsyningsdirektivet:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_110/l_11020020425da00230024.pdf

e) Direktiv om databeskyttelse inden for den elektroniske kommunikation:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731da00370047.pdf

Forordning 1683/95/EF om ensartet udformning af visa:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/l_053/l_05320020223da00070008.pdf

Rådets beslutning om ændring af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder, se EFT 1985 C 136/1
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31985Y0604(01)&model=guichett

Ovennævnte beslutning ændret ved EFT 1990 C 10/01 (nu kaldet en global metode for overensstemmelsesvurdering).
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DA&numdoc=31990Y0116(01)&model=guichett

Andet:

Intellectual Property Rights Policies of selected standards developers
Compiled by GTW Associates May, 2002
http://gtwassociates.com/answers/IPRpolicies.html

CEN / ISSS -udbyder af standardiseringsorienterede services og produkter.
CEN (European Committee for Standardization - I/SSS Information society Standardization System)
http://www.cenorm.be/isss/