IT-retten
Søgning gælder kun 1. udgave, 2001, ikke 2. udgave, 2005.
 IT-retten.dk > Bilag og links > Bilag og links til kapitel 4
Bogen IT-retten
- Indholdsfortegnelse
Bilag og links
Tilføjelser mv.
Spørgsmål og svar
- Bestil bogen

Om denne side
- Information
- Kontakt


Abonnér på opdateringer og nyheder - skriv din e-mail adresse her:

Kapitel 4: Sikkerhed og bevishåndtering

Retsakter:

Lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2000/0041730.htm#K1

Bekendtgørelse nr. 786 af 19. september 2002 om udbud af telenet og teletjenester:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2002/0078605.htm#K1

Bekendtgørelse nr. 923 af 5. oktober 2000 om sikkerhedskrav m.v. til nøglecentre:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2000/0092305.htm#K1

Bekendtgørelse nr. 922 af 5. oktober 2000 om nøglecentres og systemrevisionens indberetning af oplysninger til Telestyrelsen:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2000/0092205.htm#K1

Rådets resolution af 28. januar 2002 om en fælles strategi og særlige foranstaltninger inden for net- og informationssikkerhed:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2002/c_043/c_04320020216da00020004.pdf

Directive 1999/93/EC concerning Electronic Signature (1999)
Læs som pdf-fil

Vejledninger:

Vejledning om digital signatur og om implementering hos offentlige myndigheder udarbejdet af signatursekretariatet; Infrastruktur til digital signatur:
https://www.signatursekretariatet.dk/vejledninger/pdf/infrastruktur.pdf

Vejledning om digital signatur og om implementering hos offentlige myndigheder udarbejdet af signatursekretariatet; OCES - En fælles offentlig certifikat standart:
https://www.signatursekretariatet.dk/vejledninger/pdf/oces.pdf

Vejledning om digital signatur og om implementering hos offentlige myndigheder udarbejdet af signatursekretariatet; Digital signatur - forudsætninger og fordele:
https://www.signatursekretariatet.dk/vejledninger/pdf/forud.pdf

Vejledning om digital signatur og om implementering hos offentlige myndigheder udarbejdet af signatursekretariatet; Sikker brug af digital signatur:
https://www.signatursekretariatet.dk/vejledninger/pdf/sikkerbrug.pdf

Vejledning om digital signatur og om implementering hos offentlige myndigheder udarbejdet af signatursekretariatet; Juridiske aspekter ved at bruge digital signatur:
https://www.signatursekretariatet.dk/vejledninger/pdf/juridisk.pdf

IT-Sikkerhedsrådets vejledning om digitale dokumenters bevisværdi:
IT-Sikkerhedsrådet har vedtaget en række anbefalinger for, hvordan offentlige myndigheder og private virksomheder kan gennemføre overgang til digital dokumentbehandling ("papirløs" sagsbehandling og arkivering) og samtidig opnå den fornødne juridiske sikkerhed.
http://www.fsk.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=10245

herunder bilag B om retlige problemstillinger
http://www.fsk.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=10244

Andet:

OCES-certifikatpolitikker udarbejdet af Signatursekretariatet:
a. OCES Personcertifikatpolitik:
https://www.signatursekretariatet.dk/ca/Etsi%20OCES-CP%204.0%20person.pdf

b. OCES Medarbejdercertifikatpolitik:
https://www.signatursekretariatet.dk/ca/Etsi%20OCES-CP%204.0%20medarbejder.pdf

c. OCES Virksomhedscertifikatpolitik:
https://www.signatursekretariatet.dk/ca/Etsi%20OCES-CP%204.0%20virksomhed.pdf

Deponering af kildemateriale oktober 2001
(Aftale mellem IT-leverandøren og advokatvirksomheden)
http://www.advokaternesserviceselskab.dk/images/files/DEPONERING2001oktober.pdf

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)
Læs som pdf-fil

GUIDEC II (Oktober 2001)
www.iccwbo.org/home/guidec/guidec_two/foreword.asp

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)
Læs som pdf-fil

Study for the European Commission on legal and market aspects of electronic signatures
Læs som pdf-fil

Finanstilsynets afgørelse af 9. november 2000 vedr. pengeinstitutters adgang til at drive accessorisk virksomhed som nøglecenter
Læs som pdf-fil